Health Information Exchange Advisory Commission


Contact InformationSubcommittees

No Subcommittees found


Today's Meetings

No today's meetings found


Upcoming Meetings

No upcoming meetings found


Past Meetings


Cancelled Meetings

No cancelled meetings found


Recently Filed Meeting Minutes

Meeting Date Meeting Time Minutes Filed Date
Aug 19, 2021 04:30PM Sep 13 2021, 11:53AM
Jun 17, 2021 04:00PM Aug 5 2021, 09:29PM
Jan 22, 2020 03:30PM Feb 24 2020, 10:39AM
Oct 24, 2019 03:30PM Jan 31 2020, 11:09AM
May 9, 2019 03:30PM Oct 25 2019, 09:37AM
Aug 2, 2018 03:30PM Nov 8 2018, 09:21AM
Jul 20, 2017 03:30PM Nov 27 2017, 12:26PM
Jun 1, 2017 03:30PM Jul 6 2017, 01:18PM
Apr 6, 2017 03:30PM Jun 8 2017, 10:46AM
Feb 3, 2017 12:00AM Mar 29 2017, 10:56AM
Dec 1, 2016 04:00PM Jan 31 2017, 10:37AM
Oct 6, 2016 04:00PM Oct 17 2016, 01:56PM
Jun 9, 2016 03:30PM Oct 11 2016, 09:40AM
Sep 10, 2015 03:30PM Oct 19 2015, 02:56PM
Aug 6, 2015 03:30PM Sep 8 2015, 10:49AM
May 28, 2015 03:30PM Jul 1 2015, 11:51AM
Dec 4, 2014 03:30PM Jul 1 2015, 11:49AM
Oct 23, 2014 03:30PM Jan 15 2015, 02:10PM
Aug 7, 2014 03:30PM Dec 1 2014, 02:58PM
Apr 3, 2014 03:30PM Dec 1 2014, 08:48AM
Jun 5, 2014 03:30PM Jun 2 2014, 02:55PM


Upcoming Meetings for Health Information Exchange Advisory Commission Subcommittees

No Upcoming Meetings for Subcommittees found


Return to top